Ukazał się 22. numer kwartalnika artystyczno-historycznego „Neony – Tożsamość”. Podobnie jak i w każdym innym numerze znalazły się w nim artykuły dotyczące Gminy Trąbki Wielkie.
Jest artykuł Dariusza Dolatowskiego pt. „Anna Burdówna – nauczycielka i harcerka z Szymankowa i Ełganowa w  czasach Wolnego Miasta Gdańska…” (strony 45-47).  Jest i Bartosza Gondka pt. „Ucieczka z Grenzdorfu (Granicznej Wsi) w przedwojennych polskich realiach” (strona 57). W artykule Janiny Lindstedt pt. „Nowy Wiec – wieś uświęcona historią” znajdują się fragmenty dotyczące ks. J. P. Aeltermanna. Zamieszczony został także fragment powieści Barbary Harbul z Sobowidza pt. „W cieniu kasztanowców” (strony 10-14).
W numerze tym są również zdjęcia prac twórców związanych z naszą Gminą: na stronach 8-9 – obrazów Gabriela Roszaka z Trąbek Wielkich, na stronie 17 – obrazu Martyny Kloskowskiej z Sobowidza, na stronie 23 – obrazu Aleksandry Nowogrodzkiej z Gołębiewa Wielkiego, na stronie 32 - obrazu Filipa Fedaka z Gołębiewa Średniego, a na stronie 34 - obrazu Małgorzaty Ferenc z Klępin.
Jest także zamieszczony plakat informujący o Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim „Srebrna Spinka” dotyczący historii gmin: Pelplin, Skarszewy i Trąbki Wielkie.
Zapraszamy do zapoznania się z tym numerem.
„Neony-Tożsamość” w wersji papierowej można dostać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich i bibliotekach w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie, a jego wersja elektroniczna znajduje się na stronie: powiat-gdanski.pl
Wydawcą kwartalnika jest Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin z Pruszcza Gdańskiego.
  JEST JUŻ 22. NUMER KWARTALNIKA NEONY-TOŻSAMOŚĆ
 
     
Wstecz