Ukazał się 20. numer kwartalnika artystyczno-historycznego „Neony – Tożsamość”. Podobnie jak i w każdym innym numerze znalazły się w nim artykuły dotyczące Gminy Trąbki Wielkie.
Jest artykuł Tomasza Jagielskiego o wizycie Komisarza Generalnego RP w Trąbkach Wielkich w dniu 11 listopada 1938 roku (strony 49-50). Na stronach 54-55 projektant Zbigniew Żejmo opisuje przeprowadzoną metamorfozę w Bibliotece Publicznej w Mierzeszynie.
W numerze tym są także zdjęcia prac twórców związanych z naszą Gminą: na stronie 15 - obrazu olejnego na płótnie Gabriela Roszaka z Trąbek Wielkich pt. „Wspólnik”, a na stronie 24 - obrazu olejnego na płótnie pt. „Dynie” Małgorzaty Ferenc z Klępin. Zamieszczony został także wiersz Patrycji Fedak z Gołębiewa Średniego (strona 36). Natomiast na stronie 37 jest zdjęcie pocztówki przedstawiającej kościół ewangelicki w Kłodawie. Zapraszamy do zapoznania się z tym numerem.
„Neony-Tożsamość” w wersji papierowej można dostać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich oraz w bibliotekach w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie, a jego wersja elektroniczna znajduje się na stronie: powiat-gdanski.pl
  JEST JUŻ 20. NUMER KWARTALNIKA NEONY-TOŻSAMOŚĆ
 
     
Wstecz