22 marca 2012 roku w odbyło się wręczenie nagród w XIV Edycji Konkursu Kronikarskiego im. Lidii Orzechowskiej.