Kursy w Centrum Kształcenia - Luty 2011

 

W dniach od 07.02.2011 do 09.02.2011 w Centrum Kształcenia przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich odbył się kurs komputerowy dla mieszkańców naszej gminy.

Trzydniowy kurs obejmował obsługę programu WORD 2007 oraz podstawy usług Internetu.

Panie chętnie nabywały nowe umiejętności i w szybkim tempie przyswajały nabywaną wiedzę.

Na zakończenie kursu Panie otrzymały dyplomy za uczestnictwo w kursie.

Kurs poprowadzili Monika Płaza oraz Zdzisław Cygert.