W dniu 13 stycznia br. odbyło sie tradycyjne opłatkowe spotkanie rolników z Gminy Trąbki Wielkie. Na zaproszenie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Józefa Sroki do sali widowiskowej GOKSiR przybyło 60 osób z Czerniewa, Drzewiny, Ełganowa, Gołębiewa Wielkiego, Kaczek, Kleszczewa, Klępin, Kłodawy i Mierzeszyna. Udział w spotkaniu wzięli także: Kierownik Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Alina Wysocka, Przewodniczący Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kartuskiego Zygmunt Stromski i Przewodniczący Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Gdańskiego Jan Wiczling.
Na wstępie zebrani zostali powitani przez gospodarzy spotkania, a następnie obejrzeli bożonarodzeniowe przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Sobowidzu. Autorką scenariusza była Teresa Idem, a w przygotowaniu przedstawienia uczestniczyli także: Jolanta Szulist i Andrzej Szczypiorski.
Potem uczestnicy spotkania zaśpiewali dwie kolędy: "Dzisiaj w Betlejem", "Przybieżeli do Betlejem" i rozpoczęło się dzielenie opłatkiem i składanie życzeń. Życzono udanych plonów, dobrych sprzedaży, dużo pieniędzy unijnych, podejmowania trafnych decyzji, a przede wszystkim zdrowia, pomyślności i spokoju.
Ostatnim punktem programu spotkania była dyskusja. Przedstawicielka PODR poinformowała o szkoleniach dla rolników, które w dniach 29-30.01. odbędą się w GOKSiR, projektach unijnych oraz o X Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący RP Pomorskiej Izby Rolniczej z Kartuz podziękował Włodarzom Gminy za życzliwość i pomoc w prowadzeniu działalności rolniczej na terenie naszej Gminy.
Głos zabrał także Delegat Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Gdańskiego Andrzej Dończyk, który przekazał życzenia pomyślności w gospodarstwach i rodzinach dla rolników z naszej Gminy od Prezesa Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej Zenona Bistrama.
Dyskutowano także w kuluarach.
Widać było, że takie spotkania są potrzebne i aż dziwne, że Gmina Trąbki Wielkie jest jedną z nielicznych, w których podtrzymywana jest tradycja spotkań opłatkowych dla rolników.

Wstecz