W dniu 4 kwietnia 2016 roku w Bibliotece Gminnej w Trąbkach Wielkich odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w 18. Gminnym Konkursie Kronikarskim „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego. Do Konkursu zgłosiło się 27 kronik w trzech kategoriach (wyrównany został więc rekord z ubiegłego roku) oraz 13 sołeckich stron internetowych. Kroniki oceniała Komisja w składzie: Wawrzyniec Rozenberg („Polska Dziennik Bałtycki”) – Przewodniczący, Joanna Łabasiewicz (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim)

Więcej…

W dniu 11 marca 2016 roku w Sali widowiskowej GOKSiR odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia 18. Gminnego Konkursu Kronikarskiego „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej. Do Konkursu zgłoszono 27 kronik. Wśród nich było 9 kronik dotyczących sołectw: Domachowo, Ełganowo, Gołębiewo Średnie, Graniczna Wieś, Mierzeszyn, Pawłowo, Trąbki Małe, Trąbki Wielkie i Warcz, 11 kronik dotyczących szkół i organizacji samorządowych: Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, Gmina Trąbki Wielkie, Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich - Filia w Mierzeszynie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich,

Więcej…

Już po raz 18. odbędzie się Gminny Konkurs Kronikarski "O Gęsie Pióro" imienia Lidii Orzechowskiej. Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich. Odbywa się on pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego.
Celem Konkursu jest:
- popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe,

Więcej…

Nagrodą specjalną dla kronikarzy biorących udział w 17. Gminnym Konkursie Kronikarskim „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej był występ Kabaretu „Pod napięciem”. Na scenie Sali widowiskowej GOKSiR w dniu 26 lutego 2015 roku zaprezentowali się Arkadiusz Pawłowski i Maciej Wójtewicz. Na swojej stronie internetowej napisali: „stajemy na rzęsach ku uciesze publiczności”. Można się było więc spodziewać wszystkiego. I rzeczywiście. Był kobiecy GPS, poezja miłosna, piosenka „Dodaj mnie”, relacja korespondenta Teleexpresu, był Bogusław Linda i Michael Jackson, a także menel i kibole. Wszystko przebił jednak superbohater Fatman, który stał się ulubieńcem publiczności. Na pewno dla każdego było coś śmiesznego!

Więcej…

Już po raz 17. odbył się Gminny Konkurs Kronikarski „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej. Ilość kronik biorących udział w Konkursie rośnie z roku na roku: w 2012 r. było ich 16, w 2013 r. – 17, w 2014 r. – 22. Natomiast w 2015 r. było ich aż 28, w tym jedna nie została zakwalifikowana do Konkursu. Były to następujące kroniki: w kategorii kronik sołeckich – Domachowo, Gołębiewo Wielkie, Graniczna Wieś, Mierzeszyn, Trąbki Małe, Trąbki Wielkie, Warcz, w kategorii kronik organizacji pozarządowych – GZ LZS w Trąbkach Wielkich, Klub Seniora w Kłodawie, Klub Seniora w Mierzeszynie, Klub Seniora w Trąbkach Wielkich, OSP w Ełganowie, OSP w Mierzeszynie, OSP w Trąbkach Wielkich, UKS Kosynier Sobowidz, Parafia w

Więcej…

Już po raz 17. odbędzie się Gminny Konkurs Kronikarski "O Gęsie Pióro" imienia Lidii Orzechowskiej. Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich. Odbywa się on pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego.
Celem Konkursu jest:
- popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe,

Więcej…

REGULAMIN
XVII GMINNEGO KONKURSU KRONIKARSKIEGO
„O GĘSIE PIÓRO”
IM. LIDII ORZECHOWSKIEJ

 


I. Cel
Celem Konkursu jest:
- popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
- kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,
- rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie
- wymiana doświadczeń wynikających z prowadzenia kronik,
- wyłonienie najlepiej prowadzonych kronik w Gminie Trąbki Wielkie,
- uczczenie pamięci Lidii Orzechowskiej – byłej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich,

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.

III. Patroni
Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Józefa Sroki.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dokumentujące działalność lokalnych środowisk na terenie Gminy Trąbki Wielkie
2. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dotyczące 2014 roku.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie kroniki do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich w terminie do dnia 20 lutego 2015 roku (piątek).
4. Karta zgłoszenia jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.


V. Kryteria oceny kronik
Kroniki będą oceniane pod względem:
- wartości poznawczej i dokumentacyjnej,
- estetyki, dbałości piśmienniczej i graficznej,
- językowym i atrakcyjności merytorycznej,
- pomysłowości w zapisywaniu faktów historycznych,
- autorskiego wkładu w prowadzeniu kroniki

VI. Nagrody

1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

2. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze Kroniki w następujących kategoriach:
- Kroniki sołeckie,
- Kroniki szkolne i organizacji samorządowych,
- Kroniki organizacji pozarządowych.
3. W każdej kategorii Komisja Konkursowa ustali trzy najlepsze Kroniki, które zajmą I, II, III miejsce.
4. Autorzy trzech najlepszych Kronik w każdej kategorii otrzymają talony o następującej wartości: za zajęcie I miejsca – 200 zł, za zajęcie II miejsca – 150 zł, za zajęcie III miejsca – 100 zł.
5. Autorzy wszystkich Kronik otrzymają dyplomy.
6. Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne dla:
- kronikarza (-y), który (-rzy) w prowadzonej Kronice zastosuje (-ą) najbardziej oryginalny element - nagroda rzeczowa Wójta Gminy Trąbki Wielkie,
- kronikarza (-y), którego (-ych) kronika zajmie najwyższe miejsce spośród kronik, które biorą udział po raz pierwszy w Konkursie - nagroda rzeczowa  Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie.
7. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

VII Postanowienia końcowe
1. Wyniki Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej GOKSiR (www.goksir-trabkiwielkie.pl).
2. W okresie dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników najlepsze Kroniki w każdej kategorii będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w Bibliotece głównej Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich. Po tym terminie Kroniki zostaną zwrócone właścicielom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac zwycięskich w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. „ O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami).

4. Szczegółowych informacji o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 58 682 83 60 oraz pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

Trąbki Wielkie, dnia 30.06.2014 r.

LICZNIK ODWIEDZIN