W dniu 13 stycznia 2019 roku w kościele w Sobowidzu odbył się koncert Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf” Gminy Trąbki Wielkie. 14 śpiewaków-amatorów pod dyrekcją Marka Rogalskiego wykonało kolędy i piosenki bożonarodzeniowe. Cztery utwory zaśpiewali podczas Mszy św., a kolejne dziesięć w ramach koncertu. Były to zarówno tradycyjne kolędy, jak i pastorałki i piosenki Bożonarodzeniowe z repertuaru Eleni, Skaldów, Czerwonych Gitar i Arki Noego. Blisko 100-osobowej widowni bardzo się podobali. Zostali nawet „zmuszeni” do bisowania i to dwukrotnie. Podsumowujący ten koncert Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński zaproponował,

Więcej…

W dniu 7 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Kłodawie odbył się 15. Gminny Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej pod patronatemWójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola. Jego celem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych, przygotowanie do świadomego korzystania z dorobku rodzimej kultury muzycznej i twórczego uczestnictwa w życiu muzycznym gminy, rozwijanie zdolności odczuwania zawartych w kolędach treści emocjonalnych oraz popularyzacja literatury muzycznej o tematyce Bożonarodzeniowej. Udział w Konkursie wzięły 24 osoby w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie z klas I – III i z klas IV – VIII. Wykonawców oceniała Komisja Konkursowa, która pracowała w

Więcej…

W dniu 13 stycznia 2019 roku (niedziela) w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu po Mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 11.00 odbędzie się Koncert kolęd w wykonaniu Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Gryf" Gminy Trąbki Wielkie. Zapraszamy. Wstęp wolny.

Więcej…

W dniu 6 stycznia 2019 roku odbyło się tradycyjne opłatkowe spotkanie rolników z Gminy Trąbki Wielkie po raz drugi połączone ze spotkaniem przedsiębiorców z Gminy Trąbki Wielkie. Na zaproszenie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Przedstawicieli Pomorskiej Izby Rolniczej Andrzeja Dończyka i Stanisława Klepsa oraz Przewodniczącego Oddziału "Pracodawcy Pomorza" w Trąbkach Wielkich Rafała Bielawy do Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich przybyło ok. 100 osób.

Na wstępie zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Zespołu w składzie:

Więcej…

Już tradycyjnie, od 2013 roku, a więc po raz siódmy, w Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie wystąpili uczniowie z Sobowidza w  bożonarodzeniowym przedstawieniu słowno-muzycznym. Tym razem wydarzenie to odbyło się w dniu 4 stycznia 2019 roku, a uczestniczyła w nim 20-osobowa grupa. Przedstawienie nosiło tytuł "On jest królem", a za scenariusz i reżyserię odpowiadała Helena Pijanowska. Natomiast stroną muzyczną zajmował się ksiądz Krzysztof Masiulanis. Zarówno gra młodych aktorów, jak i ich stroje, bardzo podobały się mieszkankom DPS, których aż 60 zasiadło na widowni. Potwierdziły to oklaski. Po przedstawieniu wszyscy zaśpiewali kilka kolęd.

Więcej…

W dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 17.30 na Placu Herbowym w Trąbkach Wielkich odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju miejscowej społeczności. Uroczystość przygotowali harcerze Związku Harcerstwa Polskiego z dwóch miejscowych drużyn we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.
Uroczystość rozpoczęło Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf” pod dyrekcją Marka Rogalskiego. Chór zaśpiewał cztery kolędy, które wprowadziły zgromadzonych w przedświąteczny nastrój.
Następnie prowadząca uroczystość druhna Paulina Jaszewska przywitała

Więcej…

W dniu 17 listopada 2018 roku w GOKSiR zaprezentowane zostało widowisko słowno-muzyczne "Puls Wolności - Wolność jest w nas". Autorką scenariusza i reżyserką była Ewa Kruglik, a wykonawcami - dzieci i młodzież z Zespołu Teatralnego "Narnia" działającego w ramach Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie. Przedstawiona została historia Polski od czasów Józefa Piłsudskiego aż do współczesności. Były śpiewy (wspólne z publicznością), recytacje, scenki, a także slajdy wyświetlane na ekranie. Młodzi aktorzy po występie nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Był to jeszcze jeden akcent obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Trąbki Wielkie.

Więcej…

LICZNIK ODWIEDZIN