Tegoroczny XIV finał gminnego przeglądu kronik odbył się dnia 28 lutego2012 r. Na konkurs zgłoszono 16 kroniki z naszej Gminy. Naszą gminę , już od wielu lat reprezentują kronikarze z naszych sołectw.

Komisja w składzie:

Romualda Tomczuk- przewodnicząca

Krystyna Stępniewska

Stanisław Szulist

oceniła kroniki zgłoszone do gminnego konkursu i złożone u dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Po wnikliwej analizie komisja dokonała następującej oceny:

    a) w kategorii kronik dokumentujących działalność organizacji i stowarzyszeń najwyżej oceniona została kronika Biblioteki w Mierzeszynie. W tej kategorii zgłoszone zostały trzy kroniki.
    b) w kategorii kronik szkolnych najwyżej oceniona została kronika Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie.
    c) w kategorii kronik dokumentujących życie sołectw (wpłynęło siedem kronik) komisja wyróżniła trzy kroniki:

  I miejsce – kronika sołectwa w Trąbkach Wielkich
 II miejsce – kronika sołectwa w Kleszczewie
III miejsce – kronika sołectwa w Ełganowie.

Anna Chmielewska

LICZNIK ODWIEDZIN