Inwestycja pn. „Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Trąbkach Wielkich” będzie dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego!!!
Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana w „Sali Mlecznej” w/w Urzędu. Kwota dofinansowania to ponad 126 tysięcy złotych. Najpierw wykonane zostaną prace rozbiórkowe, a potem prace budowlane. W ich ramach nastąpi: wykonanie warstw posadzek, podestu sceny, tynków, montaż stolarki drzwiowej i sufitów podwieszanych, malowanie i montaż rolet. Będą wykonane nowe instalacje: elektryczna, informatyczna, oświetleniowa, wentylacyjna i klimatyzacyjna. Będzie nowy sprzęt audio-video i meble. Po wykonaniu tej inwestycji sala GOKSiR zmieni się nie do poznania. I to wszystko ma być zrobione jeszcze w tym roku!!!
  UMOWA W SPRAWIE MODERNIZACJI SALI GOKSIR PODPISANA
 
     

LICZNIK ODWIEDZIN