Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich złożył wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego tytuł: „Modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku GOKSiR”, a wnioskowana kwota to 126246 zł. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” uzyskując 35 punktów na 35 możliwych i wybrany do finansowania. Realizacja zadania planowana jest w przyszłym roku.
  BĘDZIE MODERNIZACJA SALI GOKSIR
BĘDZIE MODERNIZACJA SALI GOKSIR
 
     
Wstecz

LICZNIK ODWIEDZIN