Ukazał się 19. numer kwartalnika artystyczno-historycznego „Neony – Tożsamość”. Podobnie jak i w każdym innym numerze znalazły się w nim artykuły dotyczące Gminy Trąbki Wielkie.
Jest opowiadanie mieszkanki Sobowidza Barbary Harbul pt. „W cieniu kasztanowców” (strony 22-25).
Jest również artykuł Dariusza Dolatowskiego pt. „Z dziejów parafii ewangelickiej w Kłodawie. In memoriam w 120. rocznicę powstania.” (strony 45-47).
Na stronach 60-61 zamieszczona jest relacja z odsłonięcia pomnika ks. Jan Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie.
W numerze tym są także zdjęcia prac twórców związanych z naszą Gminą: na stronie 35 - obrazu olejnego na płótnie pt. „Jesień na łące” Małgorzaty Ferenc z Klępin, a na 44 – obrazu olejnego Genowefy Latochy z Kleszczewa pt. „Pieszczota” i obrazu olejnego na płótnie Gabriela Roszaka z Trąbek Wielkich pt. „Sens życia”.
Zapraszamy do zapoznania się z tym numerem.
Jego wersja elektroniczna znajduje się na stronie: powiat-gdanski.pl
  JEST JUŻ 19. NUMER KWARTALNIKA „NEONY-TOŻSAMOŚĆ”
 
     
Wstecz

LICZNIK ODWIEDZIN