Ukazał się 18. numer kwartalnika artystyczno-historycznego „Neony – Tożsamość”. Podobnie jak i w każdym innym numerze znalazły się w nim artykuły dotyczące Gminy Trąbki Wielkie.
Jest opowiadanie mieszkańca Sobowidza Stacha Szulista pt. „Odrzucany” (strony 24-29).
Jest również artykuł Dariusza Dolatowskiego o Joannie Szczodrowskiej-Radziszewskiej z Gołębiewka (strony 46-48).
Historię Alfa Liczmańskiego, który zginął w Grenzdorf (obecnie Graniczna Wieś) opisał w artykule „Alf Liczmański – słowo harcerza” (strony 49-50). Do artykułu tego dołączone jest zdjęcie harcerek z Wolnego Miasta Gdańsk, na którym znajdują się m.in.: Łucja Elmanowska i Ludmiła Tysler z Postołowa, Felicyta Orlikowska i Jadwiga Zulewska z Ełganowa, Anna Feńska z Czerniewa i Klara Bobrowska z Trąbek Wielkich.
Z kolei Bartosz Gondek w artykule „Regularne linie autobusowe Wolnego Miasta” (strony 53-54) podaje linie autobusowe: z Gdańska do Pawłowa przez Pruszcz, Kłodawę, Małe Trąbki, Wielkie Trąbki, Kleszczewo, Czerniewo i Graniczną Wieś oraz do Ełganowa przez Prędzieszyn, Kleszczewo i Gołębiewo.
W numerze tym są także zdjęcia prac twórców związanych z naszą Gminą: na stronie 37 – obrazu olejnego pt. „Julcia” Genowefy Latochy z Kleszczewa, na 39 - obrazu olejnego pt. „Róże” Małgorzaty Ferenc z Klępin, a na 43 – pasteli pt. „Paw” Filipa Fedaka z Gołębiewa Średniego.
Jest tam także, na stronie 62, relacja z 5. Konkursu Trąbkowego „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich”.
Zapraszamy do zapoznania się z tym numerem.
Jego wersja elektroniczna znajduje się na stronie: www.neony.pruszcz.com
  JEST JUŻ 18. NUMER KWARTALNIKA NEONY-TOŻSAMOŚĆ
 
     
Wstecz

LICZNIK ODWIEDZIN