W dniu 11 sierpnia 2019 roku w Hali Sportowej i na Stadionie w Trąbkach Wielkich odbyła się 3. Senioriada Gminy Trąbki Wielkie, czyli Zawody dla Seniorek 60+ i Seniorów 60+. Uczestniczyło w niej 74 osób, w tym 41 Seniorek i 33 Seniorów. Reprezentowali oni 12 sołectw. Zawody rozgrywano w 6 konkurencjach oddzielnie dla Seniorek i oddzielnie dla Seniorów. W każdej z nich mogła wystąpić tylko jedna osoba z jednego sołectwa. Regulamin przewidywał, że jedna osoba może startować w dwóch konkurencjach. Najwięcej osób przyjechało na Senioriadę z Domachowa i Sobowidza po 11, potem z Gołębiewa Wielkiego, Mierzeszyna i Trąbek Wielkich po 9.

Pierwszą konkurencją były rzuty do kosza, ale takiego ustawionego na parkiecie. Rzucano piłkami do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki, rugby i tenisa z trzech odległości: za 3 punkty, za 2 punkty i za 1 punkt.
Wśród pań zwyciężyła Jadwiga Toczek z Sobowidza, której do wygranej wystarczyły dwa trafienia do kosza piłkami do koszykówki i siatkówki. O drugim miejscu zadecydowała dogrywka pomiędzy Kazimierą Karnath z Czerniewa i Bogusławą Szafrańską z Mierzeszyna, które uzyskały po 3 punkty za trafienia tymi samymi piłkami, czyli do koszykówki, rugby i tenisa. W dogrywce również podobnie rzucały. Trafiły za 1 punkt piłkami do koszykówki i siatkówki. Jednak Kazimiera Karnath jeszcze piłkę do piłki nożnej umieściła w koszu i tym samym okazała się lepsza.
Wśród panów również o miejscu na podium decydowała dogrywka. Rozegrali ją: Jan Kamratowski z Domachowa i Jerzy Rosanowski z Kaczek. Obaj w serii podstawowej uzyskali po 6 punktów trafiając dwa razy za 3 punkty – Jan Kamratowski piłkami do piłki nożnej i rugby, a Jerzy Rosanowski – piłkami do koszykówki i tenisa. W dogrywce Jan Kamratowski rzucał znakomicie zdobywając aż 12 punktów nie trafiając tylko raz piłką do rugby i tym samym powtórzył sukces z ubiegłego roku.
Jerzy Rosanowski tylko powtórzył wynik z serii podstawowej piłkami do koszykówki i siatkówki zajmując 2. miejsce. Na trzecim uplasował się Tadeusz Zdun z Sobowidza dzięki dwóm rzutom za 2 punkty piłkami do piłki nożnej i koszykówki.

RZUTY PIŁKAMI DO KOSZA - WYNIKI
SENIORKI
1. Jadwiga Toczek (Sobowidz) – 4 pkt
2. Kazimiera Karnath (Czerniewo) – 3 pkt/3 pkt
3. Bogusława Szafrańska (Mierzeszyn) – 3 pkt/2 pkt
4. Danuta Mądraszewska (Trąbki Wielkie) – 2 pkt
5. Irena Kamratowska (Domachowo) – 1 pkt
    Krystyna Kusaj (Ełganowo) – 1 pkt
7. Hanna Bławat (Gołębiewo Wielkie) – 0 pkt

SENIORZY
1. Jan Kamratowski (Domachowo) – 6 pkt/12 pkt
2. Jerzy Rosanowski (Kaczki) – 6 pkt/6 pkt
3. Tadeusz Zdun (Sobowidz) – 4 pkt
4. Ryszard Pijanowski (Ełganowo) – 3 pkt
    Kazimierz Niesiołowski (Mierzeszyn) – 3 pkt
    Mieczysław Lis (Postołowo) – 3 pkt
    Jerzy Tandek (Trąbki Wielkie) – 3 pkt
8. Ryszard Kamiński (Czerniewo) – 2 pkt
    Andrzej Bławat (Gołębiewo Wielkie) – 2 pkt

Po tej konkurencji na pierwszym miejscu w klasyfikacji sołectw znajdował się Sobowidz (54 pkt), drugie było Domachowo (51 pkt), a trzeci Mierzeszyn (46 pkt).

Drugą konkurencją były rzuty lotkami do tarczy. Każda ze startujących osób miała do dyspozycji 5 lotek. Zwyciężyła Ewa Musyt z Sobowidza, która, jako jedyna, wszystkie lotki umieściła w tarczy zdobywając 23 pkt (8, 7, 6, 1, 1). Druga, podobnie jak w ubiegłym roku, była Daniela Kędziora z Kaczek, która, jako jedyna, trafiła w „10”, a oprócz tego dwa razy w „4” i raz w „1”. Trzecia była Ewa Kanka z Trąbek Małych trafiając dwa razy do tarczy za 8 i 7 punktów.

Wśród panów nie było nikogo kto trafiłby w „10”, ale za to pięciu z nich trafiało wszystkimi lotkami w tarczę. Zwyciężył Kazimierz Łangowski z Trąbek Wielkich zdobywając 26 punktów (8, 7, 5, 4, 2), drugi był Andrzej Karnath z Sobowidza – 24 punkty (9, 5, 4, 3, 3). O 3. miejscu decydowała dogrywka. Brali w niej udział: Bernard Kapicki z Ełganowa i Jan Kotwa z Trąbek Małych. W serii podstawowej uzyskali oni odpowiednio: 23 punkty (7, 6, 4, 4, 2) i 23 punkty (6, 6, 6, 3, 2), a w dogrywce: 21 punktów (8, 5, 4, 4, 0) i 10 punktów (6, 3, 1, 0, 0).

RZUTY LOTKAMI DO TARCZY - WYNIKI
SENIORKI
1. Ewa Musyt (Sobowidz) – 23 pkt
2. Daniela Kędziora (Kaczki) – 19 pkt
3. Ewa Kanka (Trąbki Małe) – 15 pkt
4. Wiesława Mejer (Domachowo) – 14 pkt
5. Halina Czerw (Ełganowo) – 11 pkt
6. Krystyna Arym (Gołębiewo Wielkie) – 10 pkt
7. Urszula Plata (Mierzeszyn) – 6 pkt
8. Teresa Dudek (Trąbki Wielkie) – 4 pkt
9. Kazimiera Karnath (Czerniewo) – 3 pkt

SENIORZY
1. Kazimierz Łangowski (Trąbki Wielkie) – 26 pkt
2. Andrzej Karnath (Sobowidz) – 24 pkt
3. Bernard Kapicki (Ełganowo) – 23 pkt/21 pkt
4. Jan Kotwa (Trąbki Małe) – 23 pkt/10 pkt
5. Czesław Wlazło (Mierzeszyn) – 21 pkt
6. Albert Dajda (Gołębiewo Wielkie) – 14 pkt
7. Tadeusz Mejer (Domachowo) – 12 pkt
8. Edward Kędziora (Kaczki) – 2 pkt

Po dwóch konkurencja w klasyfikacji sołectw prowadził Sobowidz (111 pkt) przed Trąbkami Wielkimi i Domachowem (po 92 pkt).

Trzecia konkurencja to rzuty podkowami do celu. Tu również rzucano po pięć razy. Nikt jednak nie trafił tak, aby podkowa zakręciła się na pręcie. Nikt też 5 razy nie trafił w pręt.
Najlepszy wynik tej konkurencji uzyskała Krystyna Łangowska z Trąbek Wielkich trafiając 3 razy zdobywając 17 punktów (7, 7, 3, 0, 0) powtarzając sukces z ubiegłego roku. Drugie miejsce zajęła Grażyna Wlazło z Mierzeszyna uzyskując 10 punktów (7, 3, 0, 0, 0). O trzecim zadecydowała dogrywka. W serii podstawowej zarówno Krystyna Snaza z Postołowa, jak i Bożena Kamińska z Czerniewa trafiły raz za 7 punktów. W dogrywce Krystyna Snaza uzyskała 14 punktów (7, 7, 0, 0, 0), a Bożena Kamińska – 3 punkty (3, 0, 0, 0, 0).
Dogrywka była także w rywalizacji panów, ale zarówno w walce o 1. miejsce, jak i o 3. miejsce. Najwięcej punktów w serii podstawowej trafiając dwa razy za 7 punktów zdobyli: Franciszek Surma z Ełganowa i Brunon Rogall z Trąbek Wielkich. W dogrywce Franciszek Surma uzyskał 21 punktów, a Brunon Rogall o 7 punktów mniej.
Natomiast w pojedynku o 3. miejsce zmierzyli się: Marek Kolowski z Kaczek i Stanisław Łupkowski z Gołębiewa Wielkiego. W serii podstawowej zdobyli oni po 10 punktów trafiając za 7 i 3 punkty, w dogrywce Marek Kolowski powtórzył swój wynik, a Stanisław Łupkowski uzyskał tylko 3 punkty.

RZUTY PODKOWAMI DO CELU - WYNIKI
SENIORKI
1. Krystyna Łangowska (Trąbki Wielkie) – 17 pkt
2. Grażyna Wlazło (Mierzeszyn) – 10 pkt
3. Krystyna Snaza (Postołowo) – 7 pkt/14 pkt
4. Bożena Kamińska (Czerniewo) – 7 pkt/3 pkt
5. Barbara Missa (Domachowo) – 0 pkt
Janina Jasińska (Ełganowo) – 0 pkt
Krystyna Roda (Gołębiewo Wielkie) – 0 pkt
Urszula Kloskowska (Sobowidz) – 0 pkt

SENIORZY
1. Franciszek Surma (Ełganowo) – 14 pkt/21 pkt
2. Brunon Rogall (Trąbki Wielkie) – 14 pkt/14 pkt
3. Marek Kolowski (Kaczki) – 10 pkt/10 pkt
4. Stanisław Łupkowski (Gołębiewo Wielkie) – 10 pkt/3 pkt
5. Jerzy Ossowski (Sobowidz) – 10 pkt/0 pkt
6. Mirosław Missa (Domachowo) – 7 pkt
Mieczysław Lis (Postołowo) – 7 pkt
Jan Kotwa (Trąbki Małe) – 7 pkt
9. Kazimierz Kolbusz (Mierzeszyn) – 6 pkt
10. Ryszard Kamiński (Czerniewo) – 3 pkt

Po trzech konkurencjach nadal prowadził Sobowidz (153 pkt) przed Trąbkami Wielkimi (149 pkt) i Ełganowem (139 pkt).

Czwartą konkurencją były rzuty ringo do celu. Tu również rzucano po 5 razy. Najlepsi w tej konkurencji byli reprezentanci Postołowa.
Wśród pań zwyciężyła Pelagia Lis zdobywając 6 punktów (3, 3, 0, 0, 0). Drugą była Urszula Pirch z Trąbek Wielkich, jedyna, która trafiła „5”.
O trzecie miejsce walczyły: Urszula Nowacka z Trąbek Małych i Krystyna Kusaj z Ełganowa, które w serii podstawowej uzyskały po 4 punkty, a w dogrywce odpowiednio 4 i 1.
Wśród panów najlepszym okazał się Andrzej Snaza z 11 punktami (5, 3, 3, 0, 0). Aby poznać zawodnika, który zajął drugie miejsce trzeba było rozegrać aż dwie dogrywki. Uczestniczyli w nich: Wiesław Kosikowski z Czerniewa i Mirosław Missa z Domachowa. Uzyskali oni odpowiednio następujące wyniki: 8 punktów (5, 3, 0, 0, 0), 2 punkty (1, 1, 0, 0, 0), 3 punkty (3, 0, 0, 0, 0) i 8 punktów (5, 2, 1, 0, 0), 2 punkty (2, 0, 0, 0, 0) i 0 punktów. Oprócz w/w w „5” trafiali również: Stanisław Łupkowski z Gołębiewa Wielkiego, Kazimierz Walkusz z Mierzeszyna i Brunon Rogall z Trąbek Wielkich.

RZUTY RINGO DO CELU - WYNIKI
SENIORKI
1. Pelagia Lis (Postołowo) – 6 pkt
2. Urszula Pirch (Trąbki Wielkie) – 5 pkt
3. Urszula Nowacka (Trąbki Małe) – 4 pkt/4 pkt
4. Krystyna Kusaj (Ełganowo) – 4 pkt/1 pkt
5. Urszula Gmerek (Domachowo) – 2 pkt
6. Helena Łupkowska (Gołębiewo Wielkie) – 1 pkt
Ewa Rutkowska (Mierzeszyn) – 1 pkt
8. Maria Zulewska (Czerniewo) – 0 pkt
Anna Witoń (Sobowidz) – 0 pkt

SENIORZY
1. Andrzej Snaza (Postołowo) – 11 pkt
2. Wiesław Kosikowski (Czerniewo) – 8 pkt/2 pkt/3 pkt
3. Mirosław Missa (Domachowo) – 8 pkt/2 pkt/0 pkt
4. Stanisław Łupkowski (Gołębiewo Wielkie) – 6 pkt
    Kazimierz Kolbusz (Mierzeszyn) – 6 pkt
6. Brunon Rogall (Trąbki Wielkie) – 5 pkt
7. Władysław Kanka (Trąbki Małe) – 1 pkt
8. Bernard Kapicki (Ełganowo) – 0 pkt
Marek Kolowski (Kaczki) – 0 pkt
Adam Pikula (Sobowidz) – 0 pkt

Po tej konkurencji na pierwsze miejsce awansowały Trąbki Wielkie (196 pkt), drugi był Sobowidz (189 pkt), a trzecie Ełganowo (179 pkt).

Piątą konkurencją były strzały do pustej małej bramki. Każda osoba oddawała po 5 strzałów, a mogła to zrobić do wyboru z trzech odległości za 1 pkt, za 2 pkt i za 3 pkt. Nadspodziewanie dobrze radziły sobie w tej konkurencji panie. Bezbłędna, i to z najdalszej odległości, była Krystyna Łońska z Sobowidza. Raz pomyliła się Daniela Kędziora i zwycięzca wśród panów – Jerzy Rosanowski (oboje z Kaczek), a dwa razy – Pelagia Lis z Postołowa i Andrzej Bławat z Gołębiewa Wielkiego.
Trzecie miejsce wśród seniorów zajął Edwin Jaremkiewicz z Postołowa, ale dopiero po dogrywce z Romanem Zielke z Kleszczewa. Zdobyli oni odpowiednio: 6 punktów (2 x 3 pkt), 12 punktów (4 x 3 pkt) i 6 punktów (2 x 3 pkt), 9 punktów (3 x 3 pkt).

STRZAŁY DO BRAMKI - WYNIKI
SENIORKI
1. Krystyna Łońska (Sobowidz) – 15 pkt
2. Daniela Kędziora (Kaczki) – 12 pkt
3. Pelagia Lis (Postołowo) – 9 pkt
4. Janina Cieszyńska (Czerniewo) – 8 pkt
5. Longina Górnowicz (Domachowo) – 6 pkt
Irena Kuchnowska (Mierzeszyn) – 6 pkt
Urszula Nowacka (Trąbki Małe) – 6 pkt
8. Halina Czerw (Ełganowo) – 2 pkt
9. Halina Żukowska (Gołębiewo Wielkie) – 0 pkt
Krystyna Łangowska (Trąbki Wielkie) – 0 pkt

SENIORZY
1. Jerzy Rosanowski (Kaczki) – 12 pkt
2. Andrzej Bławat (Gołębiewo Wielkie) – 9 pkt
3. Edwin Jaremkiewicz (Domachowo) – 6 pkt/12 pkt
4. Roman Zielke (Kleszczewo) – 6 pkt/9 pkt
5. Ryszard Pijanowski (Ełganowo) – 3 pkt
Kazimierz Niesiołowski (Mierzeszyn) – 3 pkt
Józef Klukowski (Sobowidz) – 3 pkt
Eugeniusz Pirch (Trąbki Wielkie) – 3 pkt

Po piątej konkurencji Sobowidz wrócił na pierwszą pozycję z 239 punktami, na drugie spadły Trąbki Wielkie z 234 punktami, a na trzecie z czwartego awansowało Domachowo z 223 punktami. Ełganowo z 218 punktami znalazło się na czwartej pozycji.

Ostatnią konkurencją były rzuty boulami – oczywiście też pięć. Liczyła się najmniejsza odległość jednej z kul od kuli tzw. „świnki”.
Wśród pań pierwsze miejsce zajęła Bernadeta Kolbusz z Mierzeszyna z wynikiem 4,8 cm, drugie – Janina Jasińska z Ełganowa z wynikiem 9,5 cm, a trzecie – Jolanta Karnath z Sobowidza z wynikiem 15,5 cm.
Natomiast wśród panów zwyciężył Franciszek Surma z Ełganowa z wyniem 3,2 cm, drygi był – Czesław Wlazło z Mierzeszyna z wynikiem 16,2 cm, a trzeci – Kazimierz Łangowski z Trąbek Wielkich z wynikiem – 16,6 cm.

RZUTY BOULAMI DO CELU - WYNIKI
SENIORKI
1. Bernadeta Kolbusz (Mierzeszyn) – 4,8 cm
2. Janina Jasińska (Ełganowo) – 9,5 cm
3. Jolanta Karnath (Sobowidz) – 15,5 cm
4. Adela Czerwińska (Gołębiewo Wielkie) – 15,6 cm
5. Zofia Gębka (Domachowo) – 16,0 cm
6. Maria Zulewska (Czerniewo) – 29,5 cm
7. Krystyna Snaza (Postołowo) – 47,3 cm
8. Wanda Nowak (Trąbki Wielkie) – 82,0 cm
9. Ewa Kanka (Trąbki Małe) – 140,5 cm

SENIORZY
1. Franciszek Surma (Ełganowo) – 3,2 cm
2. Czesław Wlazło (Mierzeszyn) – 16,2 cm
3. Kazimierz Łangowski (Trąbki Wielkie) – 16,6 cm
4. Roman Zielke (Kleszczewo) – 29,0 cm
5. Wiesław Kosikowski (Czerniewo) – 35,1 cm
6. Andrzej Snaza (Postołowo) – 37,5 cm
7. Zygmunt Gębka (Domachowo) – 42,2 cm
8. Józef Klukowski (Sobowidz) – 48,3 cm
9. Albert Dajda (Gołębiewo Wielkie) – 63,0 cm
10. Władysław Kanka (Trąbki Małe) – 74,5 cm
11. Edward Kędziora (Kaczki) – 81,0 cm

W klasyfikacji drużynowej uwzględnionych zostało 11 sołectw. Wszystkie konkurencje obstawiło 6 sołectw: Domachowo, Ełganowo, Gołębiewo Wielkie, Mierzeszyn, Sobowidz i Trąbki Wielkie. Wiadomo więc było, że to wśród tych sołectw znajdzie się zwycięzca.
Ostateczna klasyfikacja sołectw przedstawiała się następująco:
1. Sobowidz – 281 pkt
2. Trąbki Wiekie – 276 pkt
3. Ełganowo – 275 pkt
4. Mierzeszyn – 271 okt
5. Domachowo  - 263 pkt
6. Gołębiewo Wielkie – 245 pkt
7. Czerniewo – 208 pkt
8. Postołowo – 189 pkt
9. Kaczki – 186 pkt
10. Trąbki Małe – 163 pkt
11. Kleszczewo – 44 pkt

Jeśli brać pod uwagę zdobyte medale to również na pierwszym miejscu był Sobowidz (trzy złote, jeden srebrny i dwa brązowe), na drugim – Trąbki Wielkie (dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy), a na trzecim – Ełganowo (dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy). Tuż za nimi uplasowało się Postołowo (dwa złote, dwa brązowe).
Indywidualnie pięć osób zdobyło po dwa medale. Byli to: Franciszek Surma z Ełganowa (2 złote), Jerzy Rosanowski z Kaczek (1 złoty, 1 srebrny), Pelagia Lis z Postołowa (1 złoty, 1 brązowy), Kazimierz Łangowski z Trąbek Wielkich (1 złoty, 1 brązowy) i Daniela Kędziora z Kaczek (2 srebrne).

Pierwsze trzy osoby w każdej konkurencji otrzymały medale i dyplomy. Trzy najlepsze sołectwa otrzymały dyplomy, puchary, a także talony upoważniające do korzystania z Hali Sportowej odpowiednio przez 3, 2 i 1 godzinę. Nagrody wręczał Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński.

Podczas Senioriady promowany był projekt „Sport dla wszystkich i środowiska”. W ramach tego projektu Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL dostarczyła bezpłatnie dla uczestników Senioriady niegazowany napój o smaku melona i zielonego jabłka,
wzbogacony o magnez i witaminę B6 w limitowanej serii aluminiowych puszek Every Can Counts. Przez cały czas trwania zawodów prowadzona była zbiórka pustych puszek do specjalnego pojemnika, a także prowadzona była akcja informacyjna na temat właściwego postępowania z zużytymi opakowaniami.

WYNIKI
  SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
SOBOWIDZ WYGRAŁ 3. SENIORIADĘ
 
     
Wstecz

LICZNIK ODWIEDZIN