W dniu 5 kwietnia 2017 roku w Bibliotece Gminnej w Trąbkach Wielkich odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w 19. Gminnym Konkursie Kronikarskim „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego. Do Konkursu zgłoszono 24 kroniki w trzech kategoriach oraz 8 sołeckich stron internetowych. Kroniki oceniała Komisja w składzie: Roman Ciesielski („Neony – Tożsamość”) – Przewodniczący, Małgorzata Kaczorowska (Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim) – Sekretarz , Joanna Łabasiewicz (Bibliotekarz z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim), Emilia Grzyb (Prezes LGD „Trzy Krajobrazy” Lędowo), natomiast sołeckie strony internetowe – w składzie: Dariusz Dolatowski (pisarz, historyk, informatyk, bibliotekarz), Anna Krawycińska (Z-ca Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim) i Jacek  Świs (twórca stron internetowych).
A oto wyniki Konkursu:

- w kategorii kronik sołeckich
1. Jan Trofimowicz (Sołectwo Ełganowo)
2. Irena Kuchnowska, Ewa Papis (Sołectwo Mierzeszyn)
3. Barbara Morawska (Sołectwo Graniczna Wieś)
4. Krystian Sadowski (Sołectwo Kłodawa)
5. Anna Mulawa (Sołectwo Pawłowo)

- w kategorii kronik szkolnych i instytucji samorządowych
1. Kamilla Cieślak (Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich)
2. Ewa Karolina Cerkowniak  (Zespół Szkół w Mierzeszynie)
3. Agnieszka Krawczyk, Angelika Dąbek (Przedszkole w Trąbkach Wielkich)
udział wzięły także:
- Katarzyna Butowska, Aleksandra Jadamowska, Magdalena Połtarzycka (Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie)
- Ewa Papis (Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich, Filia w Mierzeszynie)
- Monika Kosznik (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich)
- Alicja Neumuller, Maria Sautycz (Szkoła Podstawowa w Czerniewie)
- Halina Jędrkiewicz (Szkoła Podstawowa w Kłodawie)
- Anita Formela (Szkoła Podstawowa w Sobowidzu)
- Grażyna Sroka (Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich)
- Daria Miotke, Iwona Kalinowska, Grażyna Złotowska (Zespół Szkół w Warczu)

- w kategorii kronik organizacji pozarządowych
1. Genowefa Latocha (Klub Seniora „Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich)
2. Ks. Andrzej Sowiński (Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie)
3. Wioleta Frydrych (Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbkach Wielkich)
udział wzięli także:
- Bernadeta Kolbusz, Elżbieta Niesiołowska – Klub Seniora w Mierzeszynie
- Marlena Fritza – Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzeszynie
- Ks. Andrzej Sowiński – Parafia w Mierzeszynie („U św. Bartłomieja”)
- Ks. Krzysztof Masiulanis – Parafia w Sobowidzu
- Ewa Buga – Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” Sobowidz

- w kategorii sołeckich stron internetowych
1. Paulina Papis (Sołectwo Mierzeszyn)
2. Joanna Sopata (Sołectwo Sobowidz)
3. Wiesław Kempa (Sołectwo Trąbki Wielkie)
4. Barbara Morawska (Sołectwo Graniczna Wieś)
5. Marta Schuchardt (Sołectwo Warcz)
6. Elżbieta Mincer (Sołectwo Gołębiewo Wielkie)
7. Agnieszka Rogalska (Sołectwo Czerniewo)
8. Mirosława Sikora-Prykaszczyk (Sołectwo Kłodawa)

Autorzy trzech najlepszych kronik w każdej kategorii oraz stron otrzymali talony o następującej wartości: za zajęcie I miejsca – 200 zł, za zajęcie II miejsca – 150 zł i za zajęcie III miejsca – 100 zł.
Najlepsi kronikarze i autorka najlepszej strony internetowej otrzymali także statuetki, ciśnieniomierze elektroniczne oraz kamerki samochodowe. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz świąteczne świece.
Komisja miała także za zadanie wybranie najlepszej kroniki spośród debiutujących oraz kronikę zawierającą najbardziej oryginalne elementy. Ponieważ żadna kronika nie debiutowała Komisja postanowiła przyznać nagrodę najlepszemu debiutującemu kronikarzowi. Został nim ks. Krzysztof Masiulanis z kościoła w Sobowidzu. Natomiast kroniki zawierające oryginalne elementy, czyli piękne rysunki, to kronika Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich – autorka Kamilla Cieślak i kronika Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich – autorka Genowefo Latocha. Otrzymały one zestawy piór i długopisów. Swoją nagrodę (nową kronikę) przyznała także Prezes LGD „Trzy Krajobrazy” Emilia Grzyb. Otrzymała ją: Ewa Buga za opracowanie Kroniki UKS „Kosynier”w Sobowidzu.
Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników uroczystości był występ zespołu „Duo Concertante” w składzie: Dariusz Gutomski – kontrabas i Tomasz Diakun – skrzypce, który zagrał zarówno utwory klasyczne, jak i rozrywkowe.
Wśród wszystkich kronikarzy rozlosowano także dwa ciśnieniomierze elektroniczne i dwa zestawy piór i długopisów. Za sprawą uczennicy Szkoły Podstawowej w Czerniewie Anny Morawskiej szczęście uśmiechnęło się do: Agnieszki Rogalskiej (Sołectwo Czerniewo), Barbary Morawskiej (Sołectwo Graniczna Wieś), Agnieszki Krawczyk (Przedszkole w Trąbkach Wielkich i Magdaleny Połtarzyckiej (DPS „Leśny” w Zaskoczynie).
Potem było wspólne zdjęcie, a następnie oglądanie kronik i wymiana doświadczeń.
Organizatorami Konkursu byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
  PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
PODSUMOWANO 19. GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
 
     
Wstecz

LICZNIK ODWIEDZIN