ZARZĄDZENIE NR 2/2014

DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

W TRĄBKACH WIELKICH

z dnia 3 stycznia 2014 roku

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z kserokopiarki

 

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 406 z dnia 16.04.2012 r.)) ustalam następujące opłaty za korzystanie z kserokopiarki:
- za skserowanie 1 strony formatu A4 (kopia czarno-biała) – 0,25 zł
- za skserowanie 1 strony formatu A4 (kopia kolorowa) – 1,00 zł
- za skserowanie 1 strony formatu A3 (kopia czarno-biała) – 0,50 zł
- za skserowanie 1 strony formatu A3 (kopia kolorowa) – 2,00 zł

 

§ 2

 

Zobowiązuję pracowników Kawiarenki internetowej do prowadzenia rejestru wpłat i do wpłacania na koniec każdego miesiąca otrzymanej kwoty na konto GOKSiR.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2008 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trąbkach Wielkich z dnia 1 września 2008 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Do wiadomości:
1. Sylwia Kuklińska
2. Monika Płaza
3. Zdzisław Cygert

 

LICZNIK ODWIEDZIN